ท่องเที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ทะเลบนยอดดอย แหล่งท่องเที่ยว อุโมงค์ปลาใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก Chiangmai zoo aquarium
หน้าแรก เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ค่าใช้จ่าย เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ตารางการแสดง เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium การเดินทาง เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium แผนที่ส่วนจัดแสดง เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium สิ่งอำนวยความสะดวก เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ร่วมงานกับเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium เกี่ยวกับเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ติดต่อเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
กิจกรรม ท่องเที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
โครงการศึกษา ท่องเที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ส่วนการจัดแสดงสัตว์น้ำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ข้อมูลสัตว์น้ำ สำหรับการ เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
อัลบั้มรูปภาพ วีดิโอ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ข่าวสาร เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
 
 
 


เชียงใหม่ ซู อควาเรียม มีความประสงค์ที่จะรับ นิสิต / นักศึกษาฝึกงาน เพื่อฝึกงานในส่วนงานต่างๆ หากนิสิต / นักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถส่งเอกสาร พร้อมรูปถ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล ตามเบอร์โทรศํพท์ด้านล่างนี้มาได้ที่บริษัท
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อฝึกงานพร้อมส่งเรซูเม่ของท่านมาได้ที่

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม (สวนสัตว์เชียงใหม่)
เลขที่ 100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 052-081-775 , 086-448-9300 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
E-Mail : hr.aquarium@gmail.com , info@chiangmaiaquarium.comรับสมัคร...

ช่างระบบช่วยชีวิตสัตว์น้ำ

จำนวน 1 อัตรา
 • ประเภทงาน: งานประจำ
 • ลักษณะงาน/หน้าที่:
    ดูแล/จัดการ/ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
    ดูแล/จัดการ/ซ่อมบำรุง ระบบสูบน้ำ (ปั๊มน้ำ)
 • เพศ: ชาย
 • อายุ: 22 ปี (ขึ้นไป) ถึง 35 ปี *ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น*
 • วุติการศึกษา: ปวส. ขึ้นไป
 • สาขาวิชา: จบการศึกษาขั้นต่ำในระดับ ปวส. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์, ช่างซ่อมบำรุง, ช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติอื่นๆ :
    มีความรู้ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี
    มีความรู้ และทักษะด้านไฟฟ้าเบื้องต้น
    มีความรู้ และทักษะในการเชื่อมเหล็ก
    มีความรู้ และทักษะในการต่อประปา
    มีความรู้ และทักษะในการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ
    มีความขยันอดทนและสามารถทำงานล่วงเวลาได้

 • สวัสดิการ: ประกันสังคม

 • วันที่ลงประกาศ(แก้ไขเพิ่มเติม) พฤศจิกายน/2561

รับสมัคร...

เจ้าหน้าที่การตลาด

จำนวน 1 อัตรา
 • ประเภทงาน: งานประจำ
 • ลักษณะงาน/หน้าที่:
    ประสานงานด้านข้อมูลลูกค้าภายนอกและภายในองค์กร
    จัดกิจกรรมด้วยการโฆษณา, ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่างๆ
    ติดต่อประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศ: ชาย / หญิง
 • อายุ: 25 ปี (ขึ้นไป) *ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น (ชาย)*
 • วุติการศึกษา: จบการศึกษาในระดับ อนุปริญญาฯ (ปวส.), ปริญญาตรี
 • สาขาวิชา: สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: ถ้ามีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติอื่นๆ :
    มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานด้านบริการ (Service mind)
    มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเสนอผลงาน และมีแนวคิดใหม่ๆเสมอ
    มีความรู้ และสามารถใชัโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    สามารถทำงานล่วงเวลา และเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง
    สามารถปรับตัว แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
    มีความขยัน อดทน เรียนรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ
    มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ และมีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน
    สามารถทำงานเป็นทีมได้ อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
    สื่อสารภาษาอังกฤษได้ *จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*

 • สวัสดิการ: ประกันสังคม

 • วันที่ลงประกาศ พฤศจิกายน/2561

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครงานพร้อมส่งเรซูเม่ของท่านมาได้ที่

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม (สวนสัตว์เชียงใหม่)
เลขที่ 100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 052-081-775 , 086-448-9300 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
E-Mail : hr.aquarium@gmail.com , info@chiangmaiaquarium.com

   

 

 

หน้าแรก l ค่าใช้จ่าย l ตารางการแสดง l การเดินทาง l แผนที่ส่วนการจัดแสดง l สิ่งอำนวยความสะดวก l ร่วมงานกับเรา l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

 

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม 100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel.052-081-775 , 086-448-9300 Fax.052-081-776