หน้าแรก เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ค่าใช้จ่าย เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ตารางการแสดง เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium การเดินทาง เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium แผนที่ส่วนจัดแสดง เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium สิ่งอำนวยความสะดวก เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ร่วมงานกับเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium เกี่ยวกับเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ติดต่อเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ส่วนการจัดแสดงสัตว์น้ำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ข้อมูลสัตว์น้ำ สำหรับการ เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
อัลบั้มรูปภาพ วีดิโอ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ข่าวสาร เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
เข้าสู่เว็บไซต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ (Chiangmai Zoo Website)
facebook เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
   
Youtube เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
เลือก โซนต่างๆ ของ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

Zone 4 ความลึกลับใต้ลุ่มน้ำ Under the River

รูปภาพ

ข้อมูล

ปลาบึก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pangasianodon gigas  (Chevey, 1931)
ชื่อสามัญ:Mekong giant catfish    
ขนาด: 300 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: แม่น้ำโขง
อาหาร: เศษซากและสาหร่ายพื้นท้องน้ำ
แหล่งที่อยู่: บริเวณระดับกลางแม่น้ำสายใหญ่
ลักษณะทั่วไป: ลำตัวไม่มีแถบ ปลาบึกส่วนใหญ่ในแม่น้ำโขงไม่มีฟันและหนวด

ปลาเทพา
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pangasius sanitwongsei (Smith1931)
ชื่อสามัญ:Chao Phraya giant catfish
ขนาด: 300 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา
อาหาร: กุ้ง ปลาขนาดเล็ก หอยทากและพืช
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำขนาดกลางถึงใหญ่
ลักษณะทั่วไป: มีส่วนหัวและปากกว้างกว่าปลาในสกุลเดียวกันและชนิดอื่น ๆ มีฟันแหลมคม รูปร่างป้อม ลำตัวลึก ส่วนหลังยกสูงปลายครีบหลัง ครีบอก ครีบท้องยื่นเป็นเส้นยาว ครีบหางเว้าลึก เมื่อว่ายน้ำจะตั้งชั้นเหมือนปลาฉลาม ปลาวัยอ่อนมีสีเทาคล้ำ ข้างลำตัวมีแถบสีคล้ำแนวเฉียง ท้องสีจาง ครีบมีแต้มสีดำ ปลาตัวเต็มวัยมีลำตัวสีเทาคล้ำ ท้องสีจาง ครีบสีคล้ำ ครีบก้นตอนหน้ามีแถบสีคล้ำตามแนวยาว ครีบหางมีแถบสีจางตามแนวยาวทั้ง 2 แฉก

ปลาช่อนยักษ์อเซอน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Arapaima gigas (Schinz, 1822)
ชื่อสามัญ:Arapaima
ขนาด: 450 เซนติเมตร
ถิ่นที่พบ: กำเนิดในลุ่มน้ำอเมซอนและพบในประเทศไทย
อาหาร: ปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร ในบางครั้งสามารถกินสัตว์เลือดอุ่นขนาดเล็กกว่าที่อยู่บนบก เช่น นก ด้วยการกระโดดงับ
แหล่งที่อยู่: ในระดับความลึกประมาณ 40-50 เซนติเมตร ในบริเวณพื้นที่เป็นทราย
ลักษณะทั่วไป: เป็นปลาที่มีขนาดใหญ่มาก เกล็ดมีขนาดใหญ่ มีสีดำเงาเป็นมัน

ปลากระเบนเจ้าพระยา
ชื่อวิทยาศาสตร์: Himantura chaophraya (Monkolprasit & Roberts, 1990)
ชื่อสามัญ:Freshwater whipray    
ขนาด: 240 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: แม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพระยา
อาหาร: สัตว์พื้นท้องน้ำ
แหล่งที่อยู่: พื้นทรายท้องน้ำบริเวณปากแม่น้ำและแม่น้ำสายใหญ่
ลักษณะทั่วไป: ไม่มีรอยย่นบริเวณท้องและด้านหลัง มีแถบสีออกเทาถึงดำบริเวณด้านท้อง ด้านหลังมีสีน้ำตาล

ปลาเทโพ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pangasius larnaudii (Bocourt, 1866)
ชื่อสามัญ:Spot pangasius    
ขนาด: 130 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา
อาหาร: กุ้ง ปลาขนาดเล็ก หอยทากและพืช
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำขนาดกลางถึงใหญ่
ลักษณะทั่วไป: เหนือฐานครีบหูมีจุดสีดำขนาดใหญ่และริ้วสีดำในแต่ละก้านครีบหาง

 ปลาสวาย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)
ชื่อสามัญ:Sutchi catfish    
ขนาด: 130 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา
อาหาร: ปลา สัตว์ที่มีเปลือกหุ้มและซากพืช
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำสายใหญ่
ลักษณะทั่วไป: ครีบมีสีเทาเข้มถึงดำ มีริ้วสีดำบริเวณกลางครีบก้นและแต่ละก้านของครีบหาง

ปลาแรด
ชื่อวิทยาศาสตร์: Osphronemus goramy (Lacepède, 1801)
ชื่อสามัญ:Giant gourami    
ขนาด: 70 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: เอเชีย
อาหาร: วัชพืช ปลา กบ ไส้เดือน บางครั้งกินซากสัตว์
แหล่งที่อยู่: ระดับกลางของแม่น้ำสายใหญ่
ลักษณะทั่วไป: ก้านครีบอกยาวไปถึงฐานของครีบก้น

ปลากระแห
ชื่อวิทยาศาสตร์: Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1853)
ชื่อสามัญ:Tinfoil barb    
ขนาด: 35 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา สุมาตรา คาบสมุทรมาลายู บอร์เนียว
อาหาร: กินปลาเล็ก หนอนและสัตว์ที่มีเปลือกหุ้ม
แหล่งที่อยู่: ตามแม่น้ำลำธาร
ลักษณะทั่วไป: ครีบหลังเป็นสีแดงมีจุดสีดำ ครีบหู ครีบอกและครีบก้นเป็นสีแดง ขอบเป็นสีขาวมีริ้วสีดำตรงส่วนต้นตามพลูแต่ละอัน

ปลากะโห้
ชื่อวิทยาศาสตร์: Catlocarpio siamensis (Boulenger, 1898)
ชื่อสามัญ:Giant barb    
ขนาด: 300 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: แม่น้ำแม่กลอง
อาหาร: สาหร่าย แพลงค์ตอนพืชและผลของพืชที่หล่นลงในน้ำ
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำสายใหญ่และบางฤดูกาลจะพบบริเวณคลองหรือบริเวณที่มีพืชน้ำชุกชุม
ลักษณะทั่วไป: หัวค่อนข้างใหญ่ ไม่มีหนวดและเงี่ยงด้านหลัง

ปลาสะตือ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chitala lopis (Bleeker, 1851)
ชื่อสามัญ:Giant featherback    
ขนาด: 150 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: บอร์เนียว สุมาตราและเกาะชวาในแถบอินโดนีเซีย มลายูและประเทศไทย
อาหาร: ปลา
แหล่งที่อยู่: ลำธารสายหลักและลำธารในป่า
ลักษณะทั่วไป: ขากรรไกรมีความยาว มุมปากยาวไปถึงด้านหลังลูกตา

ปลาตะเพียนทอง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Barbonymus altus (Günther, 1868)
ชื่อสามัญ:Red tailed tinfoil    
ขนาด: 20 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: ลุ่มแม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยาในแถบเอเชีย
อาหาร: กินพืชน้ำและสัตว์น้ำทั่วไป
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ และป่าที่มีน้ำท่วมขัง
ลักษณะทั่วไป: หางเป็นสีเหลืองขอบเป็นสีแดงส้มกว้าง มีริ้วตามพลูของครีบหาง

ปลาตะพาก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Hypsibarbus wetmorei (Smith, 1931)
ชื่อสามัญ:
ขนาด: 25 เซนติเมตร
ถิ่นที่พบ: ลุ่มน้ำแม่กลอง แม่น้ำโขงและแม่น้ำเจ้าพระยา
อาหาร: กินพืชน้ำ แมลงและตัวอ่อนของแมลงน้ำ
แหล่งที่อยู่: แหล่งน้ำไหลที่มีกระแสน้ำเชี่ยว ในบริเวณที่มีระดับน้ำลึกประมาณ 2-3 เมตร มีพื้นที่เป็นกรวดทราย หรือดินปนทราย
ลักษณะทั่วไป: ลำตัวสีเหลืองทอง บริเวณส่วนหลังจะมีสีเข้มเป็นสีน้ำเงินอมเขียว ครีบท้องสีส้มหรือสีเหลือง

ปลาหมอบัตเตอร์
ชื่อวิทยาศาสตร์:Tilapia buttikoferi Hubrecht1881
ชื่อสามัญ: Zebra tilapia, Zebra cichlid
ขนาด: 40 cm
ถิ่นที่พบ: ทวีปแอฟริกาแถบตะวันตก และพบมากที่สุดที่ประเทศไลบีเรีย 
อาหาร: ปลา และ สัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำสายใหญ่
 ลักษณะทั่วไป:  มีสีสันลวดลายสวยงาม ลำตัวเป็นเส้นขีดสีคล้ำพาดขวางตลอดทั้งตัว สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์และสภาวะแวดล้อม

ปลากดหางแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Phractocephalus hemioliopterus (Bloch & Schneider,1801)
ชื่อสามัญ:Red Tailed Catfish
ขนาด: 130 เซนติเมตร น้ำหนังสุดที่มีการรายงาน : 44.2 กิโลกรัม
ถิ่นที่พบ: อเมริกาใต้ : อะเมซอน และลุ่มน้ำออริโนโก (ประเทศเวเนซูเอลา)
อาหาร: ปลาเล็ก ,  สัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งที่อยู่: ตามพื้นท้องน้ำ
ลักษณะทั่วไป: ปลาหนังไม่มีเกล็ด ผิวด้านสาก ลำตัวใหญ่ ปากกว้าง ส่วนหัวแบนโตและแข็งแรง มีหนวด 3 คู่ใช้คลำหาอาหาร เนื่องจากมีสายตาที่ไม่ค่อยดี ครีบอกมีเงี่ยงแข็ง พื้นลำตัวสีดำ บริเวณส่วนท้องมีสีขาว มีจุดดำบริเวณส่วนหัว ครีบหางเป็นสีแดง

ปลาเค้าดำ
ชื่อวิทยาศาสตร์: Wallago micropogon Ng, 2004
ชื่อสามัญ:Black Sheatfish
ขนาด: 100 cm
ถิ่นที่พบ: ประเทศไทย เช่น แม่น้ำเจ้าพระยาและสาขา, แม่น้ำโขงและสาขา, แม่น้ำตาปีรวมทั้งที่ทะเลสาบสงขลาด้วย
อาหาร: ตัวอ่อนแมลงน้ำ กุ้ง สัตว์ที่มีเปลือกหุ้มและปลา
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำสายใหญ่
ลักษณะทั่วไป: มีรูปร่างลำตัวยาวแต่ค่อนข้างป้อม ลำตัวที่อยู่ค่อนไปทางหางมีลักษณะแบนข้างมาก พื้นลำตัวสีเทาถึงดำสนิท ส่วนหัวมีขนาดใหญ่และแบน ปากกว้าง ภายในมีฟันซี่เล็ก ๆ อยู่ในขากรรไกรทั้ง 2 ข้าง มีหนวด 2 คู่ โดยคู่ที่อยู่มุมปากมีลักษณะเรียวยาว ส่วนคู่ที่ใต้คางจะสั้นและเล็กมาก มีครีบทั้งหมด 7 ครีบ ครีบก้นใหญ่และยาวจรดครีบหาง ขอบปลายหางด้านบนจะใหญ่กว่าด้านล่าง ส่วนท้องป่องออก ส่วนหลังยกสูงขึ้นกว่าปลาเค้าขาว (W. attu) ซึ่งเป็นปลาที่มีความใกล้เคียงกัน เพราะจัดอยู่ในสกุลเดียวกัน

ปลาจระเข้
ชื่อวิทยาศาสตร์: Atractosteus spatula (Lacépède, 1803)
ชื่อสามัญ: Alligator gar
ขนาด: 350 cm
ถิ่นที่พบ: สหรัฐอเมริกา แถบฟลอริดา แถบลุ่มแม่น้ำมิซิซิปปี้ 
อาหาร:  ปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำสายใหญ่
ลักษณะทั่วไป: มีปากคล้ายกับจระเข้รูปร่างกลมยาว ตากลมสีดำ บริเวณลำตัวจรดหางคล้ายปลา มีครีบเล็กใต้ท้อง 2 ครีบคู่ ใต้ท้องสีขาว บริเวณปลายหาง ใกล้หางมีครีบใหญ่อีก 2 ครีบ 

ปลาพรมหัวเหม็น
ชื่อวิทยาศาสตร์: Osteochilus melanopleura (Bleeker,1852)
ชื่อสามัญ: Greater Bony – lipped Barb
ขนาด: 40 cm
ถิ่นที่พบ: พบตามแหล่งทั่วไปในภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้
อาหาร: สาหร่าย และตะไคร่น้ำที่ขึ้นตามโขดหินและตอไม้
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำสายใหญ่และบางฤดูกาลจะพบบริเวณคลองหรือบริเวณท

ี่มีพืชน้ำชุกชุม
ลักษณะทั่วไป: ปลาชนิดนี้ดูเหมือนจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในสกุล ลำตัวกว้างและแบนข้าง หลังโค้ง ท่อนหางสั้น เกล็ดเล็ก 
ตัวสีเทาปนเงิน ลำตัวตอนเหนือครีบอกมีลายดำลางๆ ขวางลำตัว ในบางท้องถิ่น เรียกว่า ปลาพรมหัวเหม็น เนื่องมาจากปลาตัวนี้ มีกลิ่นคาวเหม็นเขียวโดยเฉพาะที่หัว

ปลาสร้อยนกเขา
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Osteochilus hasseltii (Valenciennes, 1842)
ชื่อสามัญ:Nilem carp, Carp, Javakarpe
ขนาด: 15-20 cm
ถิ่นที่พบ: พบในทั่วทุกภาคของประเทศ นอกจากนี้ยังพบในประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหมู่เกาะอินดีสตะวันออก
อาหาร: สาหร่ายโดยจะกินสัตว์น้ำขนาดเล็กที่เกาะบนสาหร่าย (periphyton) และตัวอ่อนของสัตว์น้ำขนาดเล็ก 
ปลาที่โตเต็มวัยจะหากินตามรากไม้หรือตอไม้ใต้น้ำโดยจะกิน แพลงตอนสัตว์ แพลงตอนพืช 
ตัวอ่อนแมลงหรือแมลงในน้ำ กุ้งน้ำจืด และเศษพันธุ์ไม้น้ำ
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำสายใหญ่และบางฤดูกาลจะพบบริเวณคลองหรือบริเวณที่มีพืชน้ำชุกชุม
ลักษณะทั่วไป: ลำตัวค่อนข้างแบน ปากเล็ก มีหนวด 2 คู่คือที่บริเวณ ขากรรไกรบน และใต้คางอย่างละ 1 คู่ จากข้อมูลลักษณะภายนอก ลักษณะสีของลำตัวจะเปลี่ยนไปตามอายุ ขนาด และแหล่งที่อยู่อาศัย ปลาสร้อยนกเขาที่มีขนาดโตเต็มวัย ลำตัวบริเวณส่วนหลังมีสีน้ำตาลเข้มปนดำ บริเวณข้างลำตัวมีสีน้ำตาลปนเหลือง ตลอดข้างลำตัวมีจุดสีดำเรียงกระจายต่อกันเป็นแนวจากหลังช่องเหงือกจรดโคนหาง พบจุดสีดำขนาดใหญ่บริเวณโคนครีบหาง พบจุดสีส้มประกระจายบริเวณด้านหน้าของลำตัว บริเวณส่วนท้องมีสีขาว ฐานครีบอก ครีบท้อง ครีบก้น ครีบหลัง และครีบหางมีสีแดง ดวงตามีขนาดปานกลาง

ปลาบ้า
ชื่อวิทยาศาสตร์: Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851)
ชื่อสามัญ:Mad carp, Sultan fish
ขนาด: 20-30 cm
ถิ่นที่พบ:  แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำโขง แม่น้ำน่าน แม่น้ำมูล 
อาหาร: เมล็ดพืช แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งที่อยู่: แม่น้ำสายใหญ่
ลักษณะทั่วไป: ปลาที่มีขนาดใหญ่ มีรูปร่างยาว ลำตัวค่อนข้างกลม หัวโต นัยน์ตาค่อนข้างโต ปากกว้างมีหนวดขนาดเล็ก 2 คู่ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลือง ส่วนของหลังสีดำปนเทา ท้องสีขาวจาง ครีบหางสีแดงสดหรือชมพู ครีบอื่นสีแดงจาง ๆ

ปลาพลวง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Neolissochilus hexagonolepis (McClelland, 1839)
ชื่อสามัญ:Copper mahseer    
ขนาด: 120 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล พม่า ประเทศไทย อินโดนีเซียและจีน
อาหาร: สาหร่ายเส้นใยสีเขียว ตัวอ่อนสัตว์น้ำ สัตว์ที่มีเปลือกหุ้ม แมลงน้ำปีกแข็ง
แหล่งที่อยู่: บริเวณคลองน้ำไหลและใต้โขดหิน

ปลาไน
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyprinus carpio (Linnaeus1758)
ชื่อสามัญ:Carp
ขนาด: 150 เซนติเมตร
ถิ่นที่พบ: ประเทศจีนตะวันตกและภูมิภาคยุโรปตะวันออก
อาหาร: สัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งที่อยู่: ตามพื้นท้องน้ำ
ลักษณะทั่วไป: เป็นปลาที่มีรูปร่างป้อม แบนข้างเล็กน้อย ส่วนหัวลาด ปากมีขนาดเล็ก มีหนวดสั้น 2 คู่ ครีบหลังค่อนข้างยาว ครีบหางเป็นเว้าแฉกลึก สีลำตัวมีสีน้ำตาลคล้ำอมทองหรือน้ำตาลอ่อน ท้องสีจาง บางตัวอาจมีสีสัน ปลาตัวผู้ในฤดูผสมพันธุ์จะมีตุ่มสิวขึ้นบริเวณใบหน้า และครีบอก

ปลากราย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chitala ornata (Gray, 1831)
ชื่อสามัญ:Clown featherback    
ขนาด: 100 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: ลุ่มแม่น้ำโขงในลาว ประเทศไทย กัมพูชาและเวียดนาม
อาหาร: ปลา สัตว์ที่มีเปลือกหุ้มและแมลง
แหล่งที่อยู่: บริเวณแม่น้ำขนาดใหญ่ถึงกลางที่มีน้ำไหล
ลักษณะทั่วไป: มีแถวของจุดกลม ๆขนาดใหญ่อยู่เหนือฐานครีบก้น

ปลาเปคูแดง
ชื่อวิทยาศาสตร์: Piaractus brachypomus (Cuvier1818)
ชื่อสามัญ:Red pacu
ขนาด: 80 เซนติเมตร
ถิ่นที่พบ: แม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำโอริโนโคในประเทศอาร์เจนตินา
อาหาร: สัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งที่อยู่: ตามพื้นท้องน้ำ
ลักษณะทั่วไป: มีรูปร่างเหมือนกับปลาปิรันยาแดง (Pygocentrus nattereri) แต่ปลาคู้แดงมีขนาดลำตัวที่ใหญ่กว่า กรามล่างไม่ยื่นยาวออกมาและลักษณะของฟันไม่แหลมคมเหมือนกับปลาปิรันยาแดง เกล็ดมีขนาดเล็กละเอียด มีสีสันแวววาวเหมือนกับปลาปิรันยาแดง แต่ในส่วนของสีแดงไม่เข้มเท่า แต่ลูกปลาวัยอ่อนมีจุดกลมสีแดงเหมือนกัน และจุดเหล่านี้จะค่อย ๆ เล็กลงและหายไปเมื่อปลาโตขึ้น

ปลายี่สกไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Probarbus jullieni  (Sauvage,1880)
ชื่อสามัญ:Isok barb    
ขนาด: 150 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: แม่น้ำโขง แม่น้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำแม่กลอง
อาหาร: พืชน้ำ แมลงและหอย
แหล่งที่อยู่: ลำธารจากแม่น้ำสายใหญ่
ลักษณะทั่วไป: หัว ลำตัวและหางมีสีแดงบางครั้งสีเหลือง มีครีบ ตามีสีแดง ครีบมีสีชมพู

ปลาตะโกก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker, 1850)
ชื่อสามัญ:Soldier river barb
ขนาด: 60 เซนติเมตร
ถิ่นที่พบ: พบในลุ่มแม่น้ำใหญ่ในภาคกลางและภาคอีสาน เช่น แม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำโขงและสาขา รวมทั้งแหล่งน้ำขนาดใหญ่เช่น บึงบอระเพ็ดด้วย
อาหาร: สัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งที่อยู่: ตามพื้นท้องน้ำ
ลักษณะทั่วไป: มีรูปร่างเพรียวยาว หัวเล็ก หางคอด มีหนวด 2 คู่อยู่ริมฝีปาก เกล็ดมีขนาดใหญ่สีเงิน ครีบหลังยกสูง ครีบหางเว้าลึก

ปลาตาเหลือก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Megalops cyprinoides (Broussonet ,1782)
ชื่อสามัญ: Indo-Pacific tarpon, Pacific tarpon, Oxeye
ขนาด: 150 เซ็นติเมตร
ถิ่นที่พบ: มหาสมุทรแปซิฟิก แถบทะเลแดง ชายฝั่งทวีปแอฟริกาและเอเชีย
อาหาร: ปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งที่อยู่: อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเล
ลักษณะทั่วไป: มีรูปร่างป้อม ปากกว้าง เกล็ดเป็นสีเงินแวววาวตลอดทั้งลำตัว ตามีขนาดโต

ปลาเต่าหมูบิน
ชื่อวิทยาศาสตร์:  Carettochelys insculpta Ramsay, 1886
ชื่อสามัญ:Fly River Turtle Fly River turtle, Pig-nosed turtle,Pig Nose Turtle
Pitted-shell turtle , New Guinea Plateless Turtle
ขนาด: 60 เซนติเมตร
ถิ่นที่พบ:  ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย  New Guinea
อาหาร: สัตว์น้ำขนาดเล็ก
แหล่งที่อยู่: ทะเลสาบ บึงขนาดใหญ่  แม่น้ำที่มีกระแสน้ำไม่รุนแรง
ลักษณะทั่วไป: ด้วยรูปร่างหน้าตาที่ออกจะคล้ายเต่าทะเลมาก เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของ Fly River จะอาศัยอยู่แต่เฉพาะในน้ำ โครงสร้างต่างๆทางร่างกายจึงเป็นลักษณะให้เอื้อแก่การว่ายน้ำเท่านั้น ส่วนแขนขาจะไม่มีนิ้วเหมือนเต่าน้ำชนิดอื่นๆ(แต่มีเล็บ) สีกระดองจะเป็นสีเทา ใต้กระดองจะมีสีขาวอมชมพู หดแขนขาเข้ากระดองไม่ได้ เพราะส่วนผิวหนังจะติดกับกระดองอ่อนอย่างเห็นได้ชัด หน้าตาแน่นอนว่าต้องมีส่วนที่คล้ายหมูนั้นคือจมูกที่ใหญ่(Pig Nose)มีรูจมูกที่กว้างเพื่อใช้รับกลิ่นและดมหาอาหารใต้น้ำ ตาสีดำกลมโต(แต่สายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่) ส่วนปากจะมีความแข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อขบกัด
และช่วยฉีกเนื้อสัตว์(แข็งและคมมาก)

ตะพาบม่านลาย
ชื่อวิทยาศาสตร์: Chitra chitra (Nutphand1986)
ชื่อสามัญ:Nutaphand's Narrow Headed Softshell Turtle
ขนาด: 150 เซนติเมตร
ถิ่นที่พบ: ที่แม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี แม่น้ำแม่กลอง, จังหวัดราชบุรี และแม่น้ำปิงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้น และมีรายงานว่าพบที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในภาคกลาง และพบที่มาเลเซียและอินโดนีเซียด้วย
อาหาร: ลูกปลา ลูกกุ้งและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร
แหล่งที่อยู่: ตามพื้นท้องน้ำ
ลักษณะทั่วไป: ก หัวเล็กและลำคอยาว จมูกค่อนข้างสั้นยาว เมื่อขนาดเล็กมากจะมีแถบสีเหลืองปนน้ำตาลบนส่วนหัวและกระดองอย่างชัดเจน โดยสีสันนั้นอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพแวดล้อม อาจจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมม่วงก็ได้ บนกระดองลายแถบจะพาดผ่านส่วนหัวยาวอย่างต่อเนื่องมาบนกระดอง ส่วนท้องจะมีสีขาวหรือขาวอมชมพู

 

หน้าแรก l ค่าใช้จ่าย l ตารางการแสดง l การเดินทาง l แผนที่ส่วนการจัดแสดง l สิ่งอำนวยความสะดวก l ร่วมงานกับเรา l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

 

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel.052-081-775, 086-448-9300 ( Fax.052-081-776 )