100 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เกี่ยวกับเรา

ขอแนะนำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำครบวงจร

แห่งแรก หนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ และถือได้ว่ามีความยาวมากที่สุด  รวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและโลกใต้ทะเลด้วยกันเพื่อให้ชีวิตน้อยใหญ่ได้อาศัยพึ่งพิง เชียงใหม่ ซู อควาเรียม แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แห่งใหม่ ที่ซึ่งจะเป็นศูนย์การแสดงสัตว์น้ำของเอเชียและของโลกในอนาคต 

ด้วยพื้นที่โครงการ 10 ไร่ โดยมีพื้นที่ของอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ 13,985 ตารางเมตร ภายในอาคารมีอุโมงค์ใต้น้ำที่มีรูปแบบเป็น 1 ในโลกคือ เป็นอุโมงค์น้ำจืดและน้ำทะเลเชื่อมต่อกัน เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลก คือมีความยาวทั้งสิ้น 133 เมตร แบ่งเป็นอุโมงค์น้ำทะเล 66.5 เมตร และอุโมงค์น้ำจืด 66.5 เมตร ซึ่งเป็นอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในโลกเช่นกัน ลักษณะอุโมงค์เป็นอะคริลิคใสมีความหนากว่า 2.5 นิ้ว สามารถรับแรงดันน้ำ ระดับความลึก 5 เมตร ปริมาตรน้ำได้ถึง 4,000 ตัน ได้อย่างปลอดภัย จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แสดงทั้งพันธุ์สัตว์น้ำจืดและน้ำทะเลเป็นการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจากสองป่าฝนที่สำคัญของโลกทั้งเอเชียและแอมะซอน

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเชียงใหม่ ซู อควาเรียม

  • ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 ไร่
  • โดยมีเนื้อที่ของอาคารจัดแสดง 13,985 ตารางเมตร
  • เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 400 เมตร
  • มีอุโมงค์ใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก ความยาวของอุโมงค์ 133 เมตร แบ่งเป็นอุโมงค์น้ำจืด 66.5 เมตร และอุโมงค์น้ำทะเล 66.5 เมตร
  • มีอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในโลก
  • วัสดุที่ใช้ทำอุโมงค์ คือ อะคริลิค มีความหนา 5.5 เซนติเมตร และ อะคริลิคบริเวณหน้าจอพาโนรามา มีความหนา 15 เซนติเมตร
  • อะคริลิคภายในอุโมงค์เป็นเลนส์เว้า ทำให้เห็นภาพปลาเล็กลงกว่าความเป็นจริง 30 %
  • อะคริลิคภายในส่วนจัดแสดง เช่น แทงค์ปลานวลจันทร์ทะเล, แทงค์ปลานีโม่, แทงค์ปลาหนวดพราหมณ์ เป็นเลนส์นูน ทำให้เห็นภาพปลามีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าความเป็นจริง 20 - 30 %
  • อะคริลิคบริเวณหน้าจอพาโนรามา เป็นเลนส์ปกติ ทำให้เห็นภาพปลาที่มีขนาดเท่าของจริง

Mascot

ประจำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

พี่ชาร์คกี้

ฉลามใหญ่ใจดีแห่งท้องทะเล

บิ๊กกี้

ปลาบึกสาวแสนซน

ลายคราม

เต่าน้อยนักเดินทาง

น้องโคลี่

กระพรุนน้อยผู้สดใส

S E R V I C E

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ให้บริการทำความสะอาดตู้ปลา

ADOPT AN ANIMAL

โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่