ท่องเที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ทะเลบนยอดดอย แหล่งท่องเที่ยว อุโมงค์ปลาใต้น้ำที่ยาวที่สุดในโลก Chiangmai zoo aquarium
หน้าแรก เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ค่าใช้จ่าย เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ตารางการแสดง เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium การเดินทาง เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium แผนที่ส่วนจัดแสดง เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium สิ่งอำนวยความสะดวก เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ร่วมงานกับเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium เกี่ยวกับเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ติดต่อเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
กิจกรรม ท่องเที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
โครงการศึกษา ท่องเที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ส่วนการจัดแสดงสัตว์น้ำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ข้อมูลสัตว์น้ำ สำหรับการ เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
อัลบั้มรูปภาพ วีดิโอ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ข่าวสาร เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
 
 
 

 
 
รายการ ราคา(บาท)
เด็กไทย /ต่างชาติ ผู้ใหญ่ไทย / ต่างชาติ
ราคาบัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม รวมค่าเข้าชมสวนสัตว์ ๑๕๐ / 280 ๒๒๐ / 370
 
 
 
 
รายการ
ราคา(บาท)
เด็กไทย /ต่างชาติ ผู้ใหญ่ไทย /ต่างชาติ
ราคากิจกรรมดำผิวน้ำ Snorkeling ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
ราคากิจกรรมlสำรวจโลกใต้น้ำ Scuba ๔,๒๙๐ ๔,๒๙๐
ราคากิจกรรมป้อนอาหารปลากระเบนจมูกวัว ๕๐ ๕๐
ราคากิจกรรมปลาคราฟดูดนม ๒๐ ๒๐
ราคากิจกรรมให้อาหารปลาหน้าอควาเรียม ๑๐ ๑๐
ราคากิจกรรมจักรยานน้ำ 15 นาที ๖๐ ๖๐
ราคากิจกรรมจักรยานน้ำ 30 นาที ๙๐ ๙๐
 

*ราคากิจกรรมสำรวจโลกใต้น้ำรวมค่าเข้า สวนสัตว์และ อควาเรียมแล้ว

 
 

 

 

หน้าแรก l ค่าใช้จ่าย l ตารางการแสดง l การเดินทาง l แผนที่ส่วนการจัดแสดง l สิ่งอำนวยความสะดวก l ร่วมงานกับเรา l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

 

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม 100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel.052-081-775 , 086-448-9300 Fax.052-081-776