100 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ราคา

ค่าใช้จ่ายบัตรเข้าชม
เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

ราคาบัตรเข้าชม

เวลาเปิดให้บริการ

ให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 17:00 น. 

คำถามที่พบบ่อย

สามารถซื้อบัตรได้ที่ด้านหน้าทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่
โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่หากต้องการเข้าชมส่วนของอควาเรียม

ราคานี้ รวม ค่าเข้าชม สวนสัตว์เชียงใหม่

ไม่สามารถซื้อเฉพาะบัตรเข้าชม เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เพียงอย่างเดียวได้
เนื่องจากเราฯ อยู่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำเป็นจะต้องซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฯร่วมด้วย

เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าชม สวนสัตว์ฯ และ อควาเรียมฟรี

สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่
หรือโทรสอบถามล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-221-179

สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ (เฉพาะค่าเข้าชมอควาเรียม)

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทาง สวนสัตว์เชียงใหม่
ขอให้ลูกค้าทุกท่าน จอดรถส่วนบุคคลไว้ที่โรงจอดรถ ด้านหน้าของสวนสัตว์ฯ มีค่าทำเนียบในการจอดรถเพิ่มเติม 50 บาท/คัน รถจักรยานยนต์ 10 บาท/คัน

ลูกค้าสามารถเลือก เดิน, เช่ารถกอล์ฟ หรือ นั่งรถรางชมรอบสวนสัตว์ฯ บัตรขึ้นรถราง 1 รอบ สวนสัตว์ฯ

ผู้ใหญ่ 40 บาท/คน
เด็ก 25 บาท/คน

ณ จุดจำหน่ายบัตรฯ อยู่ด้านหลังประตูทางเข้า บริเวณศาลพระพรหมขวามือ หรือตามจุดแวะต่าง ๆโดยซื้อได้จากพนักงานบนรถราง

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 17:00 น. 

เวลาจำหน่ายบัตรด้านหน้าสวนสัตว์ฯ เวลา 08:30 น. – 16:00 น.
ด้านหน้าอควาเรียม เวลา 09:00 น. – 16:30 น.

ส่วนของ สวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าชมฟรี
สำหรับอควาเรียม คิดราคาผู้ใหญ่ (เฉพาะค่าเข้าชมอควาเรียม)

*เงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

พระภิกษุ สามเณร เข้าชมเฉพาะ สวนสัตว์ฯ ฟรี
สำหรับอควาเรียม คิดราคา เด็ก (เฉพาะค่าเข้าชมอควาเรียม)

*เงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ส่วนของ สวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าชมฟรี
สำหรับอควาเรียม เข้าชมฟรี* เฉพาะผู้พิการทางสายตา
ผู้พิการ คิดราคาตามช่วงอายุ

*เงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการใช้บริการ

การเข้าใช้บริการเป็นไปตามเงื่อนไขของ 🐵 สวนสัตว์เชียงใหม่
เพิ่มเติมที่ 🌐 เว็บไซต์ หรือ 📞 เบอร์โทรศัพท์ 053-221-179

S E R V I C E

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ให้บริการทำความสะอาดตู้ปลา

ADOPT AN ANIMAL

โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่