100 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เพิ่มประสบการณ์ให้กับชีวิต

ติดต่อเข้ารับฝึกงาน

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เปิดรับนักศีกษาฝึกงานที่มีความสนใจในองค์กรของเรา ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำครบวงจร แห่งแรก หนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้น้ำขนาดใหญ่ รวบรวมปลาน้ำจืดแห่งลุ่มแม่น้ำโขงและโลกใต้ทะเลด้วยกัน ตั้งอยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่

เปิดรับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

ข้อมูลสารสนเทศ
การสื่อสารและภาษา

งานด้านการบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวคือบริการของเรา นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ การนำเที่ยวชม การบรรยายการแสดงกิจกรรมภายในส่วนจัดแสดง และได้เรียนรู้ถึงข้อมูลสายพันธุ์ปลานานาสายพันธุ์ของสัตว์น้ำจืด น้ำทะเล รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลาน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, สื่อสารมวลชน และสาขาวิชาเกี่ยวข้อง

เปิดรับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

ดูแลสัตว์น้ำ
และสัตว์เลื้อยคลาน

หัวใจสำคัญของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ําของเราก็คือสัตว์น้ำและสัตว์เลื้อยคลาน ดูแลโดยเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการดูแล การให้อาหาร การเพาะพันธุ์ การสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ รวมไปถึงการตรวจวัด/ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ตลอดวัฏจักรของสัตว์

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : ประมง, วิทยาศาสตร์ทางทะเล, วาริชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

การตลาด
และประชาสัมพันธ์

วางแผนงาน กำหนดเป้าหมาย สร้างกลยุทธ์ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งในด้านสื่อสังคมออนไลน์และ กิจกรรมออฟไลน์จัดบูธนิทรรศการนอกสถานที่ควบคู่กัน

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : การตลาด, ธุรกิจ, ประชาสัมพันธ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน

เทคโนโลยี/
สื่อมีเดีย

สร้างสรรค์ผลงานทางด้านภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว คิดหาคอนเทนต์ แคปชั่นที่ทันโลกทันเหตุการณ์ประยุกต์ใช้กับองค์กร โดยที่สามารถดึงดูดผู้คนในสื่อโซเชียลมีเดียให้สนใจมากยิ่งขึ้น ใช้โปรแกรมเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างทั้ง Artwork และ Videos

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : เทคโนโลยีสารสนเทศ,  คอนเทนต์และสื่อดิจิทัลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หรือนี่จะเป็นสายงานที่ใช่สำหรับคุณ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

บุคคล/ธุรการ

ส่วนงานสำนักงาน จัดการข้อมูลและเอกสารภายในองค์กร

ไฟฟ้าภายในอาคาร

ดูแลระบบไฟฟ้าพลังงานหลัก และพลังงานสำรอง ระบบช่วยชีวิตสัตว์

ศิลปกรรม

ออกแบบ/ผลิตผลงาน งานประติมากรรม ตกแต่งสถานที่

ตัดสินใจได้แล้ว

ติดต่อเรา

เตรียมเอกสารของคุณให้พร้อม ส่งเรซูเม่ให้ทางเราพิจารณา
เมื่อทางเราตอบรับแล้ว คุณสามารถติดต่อกับทาง สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย ของคุณ
เพื่อส่งเอกสารใบส่งตัวในขั้นตอนต่อไป

S E R V I C E

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ให้บริการทำความสะอาดตู้ปลา

ADOPT AN ANIMAL

โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่