100 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม (ใน สวนสัตว์เชียงใหม่) ปิดให้บริการชั่วคราว ปรับปรุงซ่อมแซมโฉมใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว รอการอัปเดตจากเราอีกครั้ง

แชร์เนื้อหานี้

เนื่องจากทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับงบประมาณประจำปี 2566 ในการปรับปรุง ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์ (เชียงใหม่ ซู อควาเรียม) ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 29 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงในวันที่ 17 มกราคม 2566

โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมทั้งหมด 2 หมวดหลัก ๆ คือ

  1. ปรับปรุงงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย งานเปลี่ยนฝ้าเพดาน งานเปลี่ยนพื้นทางเดินส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำ งานเปลี่ยนผนังตกแต่งภายในส่วนจัดแสดง งานเปลี่ยนผนังภายนอกอาคารฝั่งน้ำทะเล และงานปรับปรุงหลังคาทางเดินด้านหน้าเชียงใหม่ ซู อควาเรียม

  2. ปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการนักท่องเที่ยว

การดูแลชีวิตสัตว์น้ำและการบริหารจัดการในช่วงปิดปรับปรุง ทางบริษัท มารีน สเคป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้อาหารปลาและสิ่งมีชีวิตสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่องเหมือนช่วงเปิดให้บริการตามปกติ ส่วนเจ้าหน้าที่ด้านต่าง ๆ จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพนักงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ ในการส่งเสริมการขายและการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

แล้วเราจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หรือจนกว่าการซ่อมบำรุงจะแล้วเสร็จ

และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

  • เว็บไซต์ สวนสัตว์เชียงใหม่ www.chiangmaizoo.com
  • เว็บไซต์ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม chiangmaiaquarium.com
  • เฟสบุ๊ค เชียงใหม่ ซู อควาเรียม www.facebook.com/ChiangmaiAquarium
  • ไลน์ออฟฟิเชียล แอคเคาท์ @chiangmaiaquarium

ติดต่อสอบถาม

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ในสวนสัตว์เชียงใหม่

เรื่องราวอื่น ๆ

S E R V I C E

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ให้บริการทำความสะอาดตู้ปลา

ADOPT AN ANIMAL

โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่