100 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

ติดต่อฝ่ายการตลาดของเรา

บริการสำหรับการท่องเที่ยวแบบเป็นหมู่คณะ
โรงเรียน | องค์กร | บริษัท | กรุ๊ปทัวร์หมู่คณะ

คุณวสันต์ (หนุ่ม)

ฝ่ายการตลาด
สวนสัตว์เชียงใหม่

ทุกวันในเวลาทำการ 08:30น. – 16:30น.

S E R V I C E

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ให้บริการทำความสะอาดตู้ปลา

ADOPT AN ANIMAL

โครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าสวนสัตว์เชียงใหม่