หน้าแรก เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ค่าใช้จ่าย เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ตารางการแสดง เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium การเดินทาง เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium แผนที่ส่วนจัดแสดง เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium สิ่งอำนวยความสะดวก เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ร่วมงานกับเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium เกี่ยวกับเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium ติดต่อเรา เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
Chiangmai Zoo Aquarium Service ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้บริการทำความสะอาดตู้ปลา
ส่วนการจัดแสดงสัตว์น้ำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ข้อมูลสัตว์น้ำ สำหรับการ เที่ยว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
อัลบั้มรูปภาพ วีดิโอ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
ข่าวสาร เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
เข้าสู่เว็บไซต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ (Chiangmai Zoo Website)
facebook เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium
   
Youtube เชียงใหม่ ซู อควาเรียม Chiangmai Zoo Aquarium

Chiangmai Zoo Aquarium Service
ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้บริการทำความสะอาดตู้ปลา
Chiangmai Zoo Adopt An Animal
 


โดยการให้บริการทำความสะอาดตู้ปลาให้กับประชาชนที่มีการเลี้ยงสัตว์น้ำที่บ้าน หรือสำนักงาน รวมไปถึงร้านอาหารต่างๆ โดยเรียกเก็บเป็นค่าบริการในราคาประหยัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำที่บ้านให้มีมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ส่งผลให้สัตว์น้ำมีสุขภาพดี

 
 


ให้บริการ
- บ้าน
- สำนักงาน
- ร้านอาหารที่มีตู้ปลา
- บ่อปลา
- ให้คำแนะนำในการเลี้ยงสัตว์น้ำที่บ้าน

 
 


บริการ (ทุกวัน / วันพุธ)
- เปลี่ยนถ่ายน้ำล้างระบบกรอง
- ล้างระบบกรองบ่อปลา
- ล้างบ่อ ขัดบ่อ และระบบกรอง

 
 
 

อัตราค่าบริการล้างทำความสะอาดตู้ปลา

 
ค่าบริการล้างทำความสะอาดตู้ปลา
ลำดับ ขนาดตู้ปลา รายการ ราคา วันที่รับบริการ
1 36 นิ้ว เปลี่ยนถ่ายน้ำล้างระบบกรอง 1,000.- ทุกวัน
2 60 นิ้ว เปลี่ยนถ่ายน้ำล้างระบบกรอง 1,000.- ทุกวัน
3 72 นิ้ว เปลี่ยนถ่ายน้ำล้างระบบกรอง 2,000.- ทุกวัน
4 84 นิ้ว เปลี่ยนถ่ายน้ำล้างระบบกรอง 2,000.- ทุกวัน
 
 

อัตราค่าบริการล้างทำความสะอาดบ่อปลา

 
ค่าบริการล้างทำความสะอาดบ่อปลา
ลำดับ ขนาดตู้ปลา รายการ ราคา วันที่รับบริการ
1 1,000 - 5,000 ลิตร ล้างระบบกรองบ่อปลา 1,500.- วันพุธ
2 1,000 - 5,000 ลิตร ล้างบ่อ ขัดบ่อ และระบบกรอง 3,500.- วันพุธ
3 6,000 - 10,000 ลิตร ล้างระบบกรองบ่อปลา 2,500.- วันพุธ
4 6,000 - 10,000 ลิตร ล้างบ่อ ขัดบ่อ และระบบกรอง 4,500.- วันพุธ
5 11,000 - 15,000 ลิตร ล้างระบบกรองบ่อปลา 3,500.- วันพุธ
6 11,000 - 15,000 ลิตร ล้างบ่อ ขัดบ่อ และระบบกรอง 5,500.- วันพุธ
7 16,000 - 20,000 ลิตร ล้างระบบกรองบ่อปลา 4,500.- วันพุธ
8 16,000 - 20,000 ลิตร ล้างบ่อ ขัดบ่อ และระบบกรอง< 6,500.- วันพุธ
9 21,000 - 25,000 ลิตร ล้างระบบกรองบ่อปลา 5,500.- วันพุธ
10 21,000 - 25,000 ลิตร ล้างบ่อ ขัดบ่อ และระบบกรอง 7,500.- วันพุธ
11 26,000 - 30,000 ลิตร ล้างระบบกรองบ่อปลา 6,500.- วันพุธ
12 26,000 - 30,000 ลิตร ล้างบ่อ ขัดบ่อ และระบบกรอง 8,500.- วันพุธ
13 31,000 - 40,000 ลิตร ล้างระบบกรองบ่อปลา 7,500.- วันพุธ
14 31,000 - 40,000 ลิตร ล้างบ่อ ขัดบ่อ และระบบกรอง 9,500.- วันพุธ
 
 

ภาพตัวอย่าง ก่อนและหลัง เข้ารับบริการ

 
 


ติดต่อสอบถาม
- คุณ ศุภกิจ (เบิร์ด) เบอร์โทรศัพท์ 094-480-6428, 061-798-6987
- เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 052-081-775, 086-448-9300

 
 

 

หน้าแรก l ค่าใช้จ่าย l ตารางการแสดง l การเดินทาง l แผนที่ส่วนการจัดแสดง l สิ่งอำนวยความสะดวก l ร่วมงานกับเรา l เกี่ยวกับเรา l ติดต่อเรา

 

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
100 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel.052-081-775, 086-448-9300 ( Fax.052-081-776 )